Busytec
:::: KMO-Bornem ::::

Een overzicht van onze projecten

BIN-Z

 

Bedrijven binden samen strijd aan tegen criminelen

21/01 BORNEM (2880) Zo’n tweehonderd Bornemse ondernemers die zich verenigden in KMOBornem willen zo snel mogelijk met een buurtinformatienetwerk voor zelfstandigen (BIN-Z) starten.

Bart Weyn, die zelf met zijn bedrijf al slachtoffer is geworden van een inbraak, legt het project uit: “Onze kmozone is nog niet zo lang geleden het doelwit geweest van een bende die vanuit Brussel opereerde maar dankzij het speurwerk van de Klein-Brabantse politiezone kon worden opgerold. Toch worden we nog steeds geviseerd, maar de criminaliteit neemt verschillende vormen aan. Het gaat niet alleen meer om inbraken, maar ook om malafide praktijken via email, publiciteitsronseling die naar oplichting ruikt, enzovoort. Het gaat om vormen van criminaliteit die nu mogelijk zijn door de enorme groei aan communicatiemiddelen en manieren van informatie-uitwisseling. Nu al proberen we onze leden over die verdachte feiten of werkwijzen in te lichten, maar we zoeken bij onze eigen ondernemers een voldoende groot draagvlak om via preventieve communicatie zulke dingen te vermijden.”

“Zo’n project kan maar slagen met ondersteuning van gemeente en politie en efficiënte onderlinge communicatie. Van de gemeente verwachten we dat ze, vergelijkbaar met de centrummanager voor de handelaars in Bornem-centrum, een kmoambtenaar aanstelt die een aanspreekpunt wordt voor ons en de coördinatie van dit BIN-Z in zijn takenpakket krijgt. Bij de politie willen we een vast aanspreekpunt krijgen naar wie we onze vaststellingen of bezorgdheden kunnen doorsturen. De politie kan dan van haar kant een soort kwaliteitscontrole doorvoeren om onze informatie te filteren”, licht Rita Dielen, voorzitster van KMO Bornem, toe. Dielen en Weyn benadrukken dat ze geen verklikkersnet op poten willen zetten en evenmin een burgerwacht gaan organiseren. “We beseffen hoe gevoelig dit soort zaken momenteel liggen. Wat wij willen is dat onze bedrijven onderling informatie over verdachte zaken kunnen uitwisselen. Als er echt een reukje aan zit, kan de politie erbij betrokken worden. Het is vooral een kwestie van preventie.”

Kris Heymans, dienstdoend korpschef van de lokale politiezone en hoofd van de recherche, erkent de kwetsbaarheid van een kmo-zone. “In 2011 hadden we die inbraakgolf. In kmo-zones is minder sociale controle, ze zijn gemakkelijk toegankelijk en ze liggen dicht bij uitvalswegen. De opstart van het BIN-Z staat op de agenda van de eerstvolgende politieraad.” Ook het gemeentebestuur heeft oren naar het voorstel van een kmo-ambtenaar.

Taf Pauwels (gazet van antwerpen)

 

Ondernemersvriendelijk fiscaal beleid door Gemeente

We verlangen samen met Unizo naar een grondige verlaging van de Bornemse bedrijvenbelastingen. Weldra zal een datum vastgelegd worden om dit project te starten.

Bedrijvenlijst gemeente: stand van zaken?

Samen met Verenigde handelaars en Unizo wachten we nog steeds op een degelijke en up to date Bornemse bedrijvenlijst. Inmiddels garandeerde de burgemeester ons dat hieromtrent al heel wat werk en inspanningen gedaan zijn. We staan erop u verder op de hoogte te houden.

Toekomstvisie Heraanleg N16 Bornem: stand van zaken?

We volgen het verloop en adviseren over de heraanleg. Bewegwijzering; We zijn in blijde verwachting van nieuwe bewegwijzering in onze bedrijvenzones. Nieuwe KMO zone; We kijken uit naar de ontwikkeling van een volgende KMO zone. Rond deze thema's zal einde maart een update-vergadering plaatsvinden met het gemeentebestuur.

Stroom aan de stroom in Bornem

Samen met gemeente proberen we verder oplossingen te vinden voor de verschillende stroomonderbrekingen de voorbije jaren. Vorige week nog zat uw kmo bestuur samen met Eandis om duidelijkheid te krijgen rond de geplande stroomonderbreking die eerst de volledige Puursesteenweg zou lamleggen voor een kleine werkdag. Na onze interventie zal slechts een handvol bedrijven hinder ondervinden van noodzakelijke onderhoudswerken in de KMO zone Puursesteenweg.

Nieuwe KMO zone te Bornem

Publicitaire borden Bornem

Wateroverlast

Verkeersveiligheid

Samenwerking Verenigde Handelaars Bornem en Unizo.

Agenda

Hou onze komende activiteiten in het oog! meer info...

21/02/2019 Workshop betalingsachterstand

25/04/2019 Karting

25/06/2019 Golfinitiatie

05/11/2019 Outlook opleiding

Voorgaande activiteiten

Hier kan u terecht voor kleine verslagen en fotomateriaal van onze voorgaande activiteiten!

Nieuws

Takenpakket KMO-ambtenaar
KMO Bornem dankt alle leden voor hun bijdrage nav onze elektronische bevraging ivm het takenpakket van de KMO-ambtenaar dd 22/10/'13. De resultaten van onze bevraging werden aan de burgemeester overhandigd op de nieuwjaarsreceptie van 9 januari en kan u hier downloaden.

BIN-Z project: het charter ven het BIN-Z KMO Bornem (Buurt Informatie Netwerk voor Zelfstandige Ondernemers) werd samen met burgemeester begin januari ondertekend. Graag zo snel mogelijk uw toetredingsformulier invullen en sturen naar info@kmobornem.be of postadres Puursesteenweg 375, 2880 Bornem


Vacatures

Onze sponsors

BE68 7330 1750 8934
BE75 2930 3998 3051

Zelf sponsor worden?